Disclaimer

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht degraafmuziek.nl. 
Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de eigenaar van degraafmuziek.nl. Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele foute informatie en prijs vermeldingen op oze website die per abuis zijn geplaatst.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Op 25 mei 2018 wordt de nieuwe AVG van kracht. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). De komst van de AVG betekent dat er strenge eisen komen voor iedereen die onder andere met persoonsgegevens werkt.

Privacy en wetgeving 25 mei 2018
Wij respecteren uw persoonlijk leversfeer. De persoons gegevens die wij verzamelen van onze klanten bij het inschrijven bij onze diensten, zullen nooit worden doorverkocht of gedeeld met derden, met uitzondering van verzoeken van een officiële instantie indien daar redenen voor zou zijn, zoals overtredingen van wetten (illegale sites) of copyrights. Wij gebruiken uw gegevens enkel voor onze Mailing lijst en klantenadministratie. Bij het beeindigen van een zakelijke overeenkomst met onze klanten worden de perssonsgegevens bij ons na 1 jaar vernietigd uit onze klantenadministratie en Mailing lijst. U kunt ten aller tijde een vezoek doen om uw persoonsgegevens uit onze administratie en Mailing lijst te laten verwijderen en te vernietigen. Als wij ongevraagd emails verzenden naar onze klanten is er altijd een mogelijkheid om zich af te melden voor ontvangst in desbetreffende emails.
De wet voor de bescherming van uw persoonsgegevens kunt u HIER vinden. degraafmuziek.nl handeld volgens deze wet.

Cookies
Tijdens een bezoek aan de degraafmuziek.nl Site zullen automatisch cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. 
Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers (Naam vermelding, gateway control, popup screen). Door de voorkeursinstellingen van uw browser te wijzigen, hebt u de mogelijkheid om alle cookies te accepteren, te worden gewaarschuwd bij de activering van een cookie of alle cookies te weigeren. Als u deze laatste optie kiest, kunt u echter bepaalde mogelijkheden in deze site niet gebruiken. De informatie van onze cookies worden NIET doorgezonden naar ons of derden.
Ons cookie beleid voldoet aan de toegang van het recht van de Europese Uni en de Nederlandse Telecom wet. 
Bekijk e-Privacy Richtlijnen Documenten

Externe informatie
Deze website bevat links naar websites of naar webpagina's van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.